e-Signatur

Kort beskrivning

Denna tjänst används på ett enhetligt sätt för att signera filer och dokument enligt SAMSET. Tjänsten kan hantera en PKI-klient baserat på vilken inloggningsmetod som finns beskriven i SAML biljetten.

Övrig information

Alla klienter och identiteter från EID 2008 upphandlingen kan hanteras av denna tjänst, men även framtida e-tjänstelegitimationer.

Funktionell beskrivning

Denna tjänst används på ett enhetligt sätt för att signera filer och dokument enligt SAMSET. Tjänsten kan hantera en PKI-klient baserat på vilken inloggningsmetod som finns beskriven i SAML biljetten. Dokument kan signeras med exempelvis personlig e-legitimation, och för detta krävs en PKI-klient. Denna tjänst kan integreras med Cybercoms alla andra tjänster.

Teknisk beskrivning

Alla klienter och identiteter från EID 2008 upphandlingen kan hanteras av denna tjänst, men även framtida e-tjänstelegitimationer.

Säkerhet

Tjänsten ingår i den federativa hanteringen av tjänster och identiteter, där SAML biljetten används som ett sammanlänkande nyckelkomponent. Tjänsten gör validering av SAML biljetten före en signeringsoperation, och baserat på vald inloggningsmetod kan tjänsten själv bestämma vilken signaturkomponent som skall användas baserat på operativsystem och miljö som PKI klienten har.

Gränssnitt och integration

Andra klienter än de som finns tillgängliga i EID 2008 kan hanteras som tilläggs tjänster. Till denna tjänst kan följande tjänst beställas som tillägg:

  • Stöd för annan PKI klient till E-Signatur, CCE-111

 

Prisuppgifter


Övriga Infrastrukturella tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-110 e‐Signatur 6 600 100