EPiServer – Community intranät

Kort beskrivning

Samma tjänst som EPiServer – Community extern webbplats, EPI-006 fast tjänsten är avsedd för intranät.

Funktionell beskrivning

Tjänstens omfattning omfattar allt innehåll som beskrivits ovan avseende tjänsten EPiServer – Webbplats standard samt EPiServer Community extern webbplats men avser användning på ett intranät.

Teknisk beskrivning

Tjänsten är byggd på EPiServer som är baserad på .NET 3.5.

Prisuppgifter

 
Svit EPi Server
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
EPI-007 EPiServer – Community intranät 7 000 12 750