EPiServer – Webbplats flexibel

Kort beskrivning

Create+ representerar ett helt nytt sätt att arbeta och är en tilläggsmodul till EPiServer CMS. Färdiga mallar, ”on-page editing” och ”drag-and-drop” teknik gör det enkelt för webbredaktören att själv förändra layout, funktioner och innehåll på webbplatsen.

Funktionell beskrivning

Tjänstens omfattning omfattar allt innehåll som beskrivits ovan avseende tjänsten EPiServer – Webbplats standard men med följande tillägg:

Tjänsten gör det möjligt för personer utan någon som helst programmeringskunskap att skapa och ändra sidmallar samt att lägga till nya funktioner i EPiServer – Webbplats flexibel. Detta sparar stora summor pengar. Allt det arbete som tidigare krävde inblandning av webbutvecklare kan nu webbredaktören klara av själv genom att bara dra och släppa de olika blocken på plats. Text, bilder och filmer kan blandas fritt och flyttas runt som i ett legosystem. När allt ser bra ut är det bara att spara mallen som sedan kan återanvändas. Enklare kan det knappast bli.

Det är möjligt att hantera bilder på ett bra sätt och att få kontroll på allt bildmaterial. Det ingår både grundläggande bildbehandlingsfunktioner och effektiva lösningar för bildlagring. Perfekt för den som vill skapa stora, sökbara mediearkiv.

 

 

 

 

 

 

Med Flashteknik går det att skapa spännande rörliga presentationer. Fördelen är att man inte behöver vara specialist på Flash för att bygga sådana applikationer. Man arbetar med block som sätts samman i spellistor och kombineras med olika effekter. Här kan verkligen kreativiteten få fritt spelrum.

 

 

 

 

 

Mailfunktionen är perfekt för företag som vill kunna skapa och sända massutskick av nyhetsbrev och produkterbjudanden, men också för internkommunikation. Utskicken skapas enkelt utifrån den information som redan finns lagrad på webbplatsen. Adresserna hämtas från befintliga kundregister, CRM-system eller annat befintligt register.

Teknisk beskrivning

Tjänsten är byggd på EPiServer som är baserad på .NET 3.5.

Prisuppgifter

 
Svit EPi Server
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
EPI-003 EPiServer – Webbplats flexibel 7 000 22 700