Ericsson CoordCom

Kort beskrivning

CoordCom kan används för att ta emot ärenden via olika kommunikationskanaler, telefoni, data eller radio. Systemet integrerar ärendehantering med resurshantering och beslutsstöd. Systemet kan integreras mot ytterligare gränssnitt om så önskas. CoordCom kan supportera olika arbetssätt och kan på så vis anpassas för olika organisationer som arbetar inom samma eller olika system.

Övrig information

Se bilaga A7, tjänstebeskrivningen. CoordCom är utvecklad på .NET plattform och har Windows operativ system. Ljudkommunikationen i systemet går på Voice over IP.

Funktionell beskrivning

CoordComTM kan användas för att ta emot ärenden via olika kommunikationskanaler, telefoni, data, eller radio. Tjänsten integrerar ärendehantering med resurshantering och beslutstöd. CoordComTM gör det möjligt att kommunicera ärendeinformation till alla involverade parter i realtid. På så sätt hjälper tjänsten användarna att ta ett underbyggt beslut i alla situationer.

CoordComTM kan kontrollera och koordinera hela aktivitetskedjan för ärenden från att ta emot samtal, identifiera och klassificera dem till att skicka ut rätt resurs, beroende på typ av ärende.

CoordComTM kan också användas för arbetsprocesser för att förbättra verksamheten, då tjänsten kan analysera hur olika ärenden har behandlats.

CoordComTM kan integreras till existerande kommunikationstjänster och infrastruktur inom radio, telefoni och data kommunikation.

Workflow/Processtyrning

CoordComTM kan sättas upp att ha ett antal fördefinierade ärendetyper och inkommande ärenden kan lätt klassificeras enligt dessa. Olika ärendetyper har olika aktivitetsplaner, som den mottagande operatören/användaren kan använda sig av i hanteringen. Vissa aktiviteter kan vara automatiska, om så önskas, t.ex. skapa ett mejl eller sms. Olika resurser kan allokeras till ärendet och all inkommande information kan spelas in och registreras mot ärendet för senare uppföljning.

CoordComTM är bland annat en tjänst för ärendehantering där man definierar upp en struktur av möjliga händelser/flöden enligt en indexstruktur. Baserat på vilket val som görs i detta formuleras en plan/åtgärdlista. Detta kan innebära att olika roller blir inkopplade i ärendet.

Dessa roller, indexstruktur, planer m.m. definieras upp i CoordComTM Administrator och lagras ner i en databas. I detta verktyg ges även individer behörighet till roller och funktioner i tjänsten.

CoordComTM stödjer de allra flesta arbetssätt och kan sättas upp att hantera olika ärenden. I samband med att man definierar i tjänsten hur ärenden hanteras, görs lämpligen en översyn av arbetssätt och processerna för att se om det finns optimeringar att göra (konsulttjänst).

CoordComTM tillåter även olika arbetssätt/processer i samma tjänst.

Prisuppgifter


Mottagning och utskick, integration
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ERI-001 Rad 1 Ericsson CoordCom 166 667 4 375
ERI-001 Rad 2 Ericsson CoordCom 523 250 11 773