Evolution Avtal

Kort beskrivning

Effektivt stöd för att hålla ordning på organisationens avtal oavsett avslutade, aktuella eller löpande.
Automatisk notifiering när avtalstider löper ut till ansvariga.
Lätt att skilja på avtalsregistreringarna från andra förekommande registreringar.

Funktionell beskrivning

Evolution Avtal är en tjänst för att hålla ordning på de avtal som finns, oavsett av slutade, aktuella eller löpande, och gör det möjlighet att skilja på avtalsregistreringarna från andra förekommande registreringar.
Möjlighet till bevakning genom att nyttja den bevakningsfunktion som finns i tjänsten. Vid inloggningen till systemet kan användaren därmed bli påmind om vilka avtal som förfaller för dagen.
Till denna tjänst finns även specialanpassade rapporter som bl. a visar vilka avtal som har förfallit, vilka som fortfarande är aktuella eller vilka löpande avtal som finns utan fastställd avtalstid. Rapporterna stöder olika sorteringsalternativ och kan dessutom skrivas ut till olika typer av filer.

Teknisk beskrivning

Tjänsten erbjuder bl.a. drag-and-drop mot filtjänst på dator liksom mot andra applikationer installerade på användarnas dator.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter som kan sättas samman till roller, går det att kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av systemet och dess innehåll. Rättigheter styr exempelvis i vilken utsträckning en användare får skapa och modifiera dokument i tjänstens olika delar och sätter även regler för hanteringen av ärenden i systemet. Med hjälp av behörigheter kan åtkomst till individuella dokument, mappar och ärenden styras.
All aktivitet som sker loggas och kan läsas av för att se vilka förändringar som skett i systemet.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är uppbyggd med en tjänsteorienterad arkitektur där Web Service-gränssnitt kan exponeras mot andra system.

Prisuppgifter

 
Svit Evolution
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ESS-007 Evolution Avtal 180 000 6 000