Evolution Publicering Intranät

Kort beskrivning

Tjänst för Intranät-publicering av dokument som hanteras i Evolution. Följer de riktlinjer och regler som gäller för en 24-timmarsmyndighet.

Funktionell beskrivning

Evolution Publicering Intranät erbjuder tjänster för publicering mot den interna portalen (intranät). Publiceringen presenterar valda delar av organisationens dokumentation där användare själva kan återsöka material och skapa sig en inblick i vad för ärenden (aktuella, avslutade) handläggarna arbetar med.
Tjänsten för publicering följer de riktlinjer och regler som gäller för en 24-timmarsmyndighet i fråga om tillgänglighet och på vilket sätt informationen presenteras.

Teknisk beskrivning

Tjänsten erbjuder bl.a. drag-and-drop mot filtjänst på dator liksom mot andra applikationer installerade på användarnas dator.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter som kan sättas samman till roller, går det att kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av systemet och dess innehåll. Rättigheter styr exempelvis i vilken utsträckning en användare får skapa och modifiera dokument i tjänstens olika delar och sätter även regler för hanteringen av ärenden i systemet. Med hjälp av behörigheter kan åtkomst till individuella dokument, mappar och ärenden styras.
All information lagras i en databas.
All aktivitet som sker loggas och kan läsas för att se vilka förändringar som skett i systemet. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är uppbyggd med en tjänsteorienterad arkitektur där Web Service-gränssnitt kan exponeras mot andra system.

Prisuppgifter

Kontakta Kontaktperson för tjänsten för mer information
Svit Evolution
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ESS-010 Evolution Publicering Intranät 228 000 10 260