Evolution SMS

Kort beskrivning

Tjänst för att skicka notifieringar från Evolution via sms.

Funktionell beskrivning

Evolution SMS är en tjänst för att skicka meddelanden och notifieringar till mobiltelefoner.

Teknisk beskrivning

Tjänsten erbjuder bl.a. drag-and-drop mot filtjänst på dator liksom mot andra applikationer installerade på användarnas dator.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter som kan sättas samman till roller, går det att kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av systemet och dess innehåll. Rättigheter styr exempelvis i vilken utsträckning en användare får skapa och modifiera dokument och sätter även regler för hanteringen av ärenden i systemet. Med hjälp av behörigheter kan åtkomst till individuella dokument, mappar och ärenden styras.
All information lagras i en databas.
All aktivitet som sker loggas och kan läsas för att se vilka förändringar som skett i systemet. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är uppbyggd med en tjänsteorienterad arkitektur där Web Service-gränssnitt kan exponeras mot andra system.

Prisuppgifter

 
Svit Evolution
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ESS-012 Evolution SMS 120 000 8 000 1,05 Ärendepris avser per SMS