Evolution Workflow

Broschyr Workflow

Evolution Broschyr

Kort beskrivning

Möjlighet att definiera och även automatisera aktiviteter som ska ske inom olika ärendetyper.
Stöd och hjälp om vad nästa aktivitet ska vara inom ett ärendeflöde.
Styrning och kontroll av ärende- och dokumentrelaterade processer.
Möjlighet att synliggöra processer (vem gör vad, hur långt är ärendet behandlat, vad ska ske i nästa steg).

Funktionell beskrivning

Evolution Workflow innebär att organisationen kan beskriva händelseflöden för olika typer av ärenden och. Exempel på händelser kan vara skapande av ärenden med dokument, utskick eller godkännande av dokument. Systemet tilldelar automatiskt användare uppgifter beroende på var i flödet ärendet eller handlingen befinner sig och visar grafiskt med symboler och färgsättning vad som är gjort och vad nästa steg är.

Teknisk beskrivning

Tjänsten erbjuder bl.a. drag-and-drop mot filtjänst på dator liksom mot andra applikationer installerade på användarnas dator.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter som kan sättas samman till roller, går det att kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av systemet och dess innehåll. Rättigheter styr exempelvis i vilken utsträckning en användare får skapa och modifiera dokument och sätter även regler för hanteringen av ärenden i systemet. Med hjälp av behörigheter kan åtkomst till individuella dokument, mappar och ärenden styras.
All information lagras i databas.
All aktivitet som sker loggas och kan läsas för att se vilka förändringar som skett i systemet. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Tjänsten är uppbyggd med en tjänsteorienterad arkitektur där Web Service-gränssnitt kan exponeras mot andra system.

Prisuppgifter

 
Svit Evolution
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ESS-014 Evolution Workflow 300 000 10 000