Stöd för windows auth till identifieringstjänst

Funktionell beskrivning

Denna tjänst används för att ge stöd för att kunna logga in med en integrerad Windows-autentisering via Active Directory (NTLM / Kerberos) för en organisation tillsammans med en SAML biljett.

Teknisk beskrivning

Windows-autentisering sker via en inloggningssida som är skyddad med Integrated Windows Authentication i IIS, vilket gör att användaren måste ange ett giltigt användarnamn och lösenord för att logga in. Om det konto som användaren är inloggad med på sin egen dator även är ett giltigt konto i autentiseringsdomänen kan en automatisk inloggning ske med samma konto utan att användaren behöver mata in sitt användarnamn och lösenord. När en giltig Windows-autentisering är gjord skapas en SAML-biljett som beskriver identiteten och den autentiseringsmetod som använts.

Säkerhet

Windows-autentiseringen via NTLM eller Kerberos skickar inte några lösenord i klartext, dessutom sker kommunikationen med Identifieringstjänsten över en krypterad förbindelse (https). Säkerheten beror i hög grad på den lösenordspolicy som är gällande i domänen.

Prisuppgifter


Infrastrukturella tjänster som stödjer verksamhetsstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-114 Rad 1 Stöd för windows auth till identifieringstjänst 25