Fronter

Tjänsten Fronter är en användarvänlig webbaserad portal/lärplattform för samarbete, lärande, kommunikation och dokumentation av lärande. Plattformen är utvecklad i samarbete med pedagoger och används runt om i hela Sverige på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning och i högre utbildning.

Syftet med tjänsten är att bidra till effektivisering och utveckling av skolans/utbildningsorganisationens pedagogiska verksamhet med hjälp av digitala verktyg.

I tjänsten Fronter ingår bland annat moduler för:

 • Samarbetsytor
 • Information/kommunikation
 • Dokumenthantering
 • Inlämning
 • Plagiatkontroll
 • Mål och kunskapskrav
 • Formativ och summativ bedömning
 • IUP/Elevdokumentation
 • Diskussionsforum
 • Utvärdering
 • Tester
 • Berättarverktyg
 • Författarverktyg
 • Webbpublicering
 • Frånvarohantering
 • SMS-utskick
 • Integration elevregister, katalogtjänst, autentiseringstjänst, schemasystem, Skolfederation

Tjänsten, vilken är rollbaserad och behörighetsstyrd, nås via ett webbgränssnitt.

Funktionell beskrivning

Tjänsten Fronter är en användarvänlig webbaserad portal/lärplattform för samarbete, lärande, kommunikation och dokumentation av lärande. Plattformen är utvecklad i samarbete med pedagoger och används runt om i hela Sverige på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning och i högre utbildning.

Syftet med tjänsten är att bidra till effektivisering och utveckling av skolans/utbildningsorganisationens pedagogiska verksamhet med hjälp av digitala verktyg.

I tjänsten Fronter ingår bland annat funktioner för:

 • Samarbetsytor
 • Information/kommunikation
 • Dokumenthantering
 • Inlämning
 • Plagiatkontroll
 • Mål och kunskapskrav
 • Formativ och summativ bedömning
 • IUP/Elevdokumentation
 • Diskussionsforum
 • Utvärdering/tester
 • Författarverktyg
 • Berättarverktyg
 • Webbpublicering
 • Frånvarohantering
 • SMS-utskick
 • API-integrationer
 • Integration elevregister, katalogtjänst, autentiseringstjänst, schemasystem, Skolfederation, Single Sign On

Tjänsten, vilken är rollbaserad och behörighetsstyrd, nås via ett webbgränssnitt.

Teknisk beskrivning

Tjänsten baseras på LAMP-teknik (Linux, Apache, MySql och PHP) och är helt webbaserad.

Säkerhet

Fronter tillämpar dokumenterade kvalitetsfrämjande rutiner för utveckling, underhåll/support och distribution av programvara. Fronter är certifierat enligt ISO/IEC 27001 (BS7799), standard för informationssäkerhet. All kommunikation sker krypterad med https.

Autentisering av användare kan ske enligt olika modeller:
- användarnamn/lösenord
(inloggning med lösenord genererade av systemet alternativt att autentisering av användare sker via uppslag mot organisationens katalogtjänst)
- via Skolfederation (enligt SAML2-standard)
- via autentiseringstjänst (enligt SAML2, med eller utan tvåfaktorsautentisering)

Gränssnitt och integration

Gränssnittet i Fronter är intuitivt och användarvänligt, vilket uppnås genom ständig utveckling i samarbete med våra användare. All utveckling sker enligt modellen ”Mobile first”, dvs funktioner utvecklas med bl a responsiv design för full användbarhet på mobila enheter.

Fronter stödjer ett flertal internationella standarder för LMS, t ex:

- import/export av innehåll (SCORM, IMS Content Packaging)

- ical/xcal för import/export av kalenderinformation

- import/export av frågor/test (IMS QTI)

- export av frånvarostatistik (i csv- och xml-format)

Fronter har stöd för integration/inbäddning av ett brett utbud externa webbtjänster och resurser via API:n och vitlistning, t ex Google Apps, Youtube, SVT, Vimeo, Prezi, Instagram, Flickr, Bambuser, Teachertube, Khanacademy, Wikimedia, Soundcloud, m fl.

Integration mot verksamhetssystem kan sättas upp med automatisk import av grupper, användare och roller via ett xml standardformat, exporterat från t ex elevregister.

Startpris (SEK)Månadspris per användare (SEK)Notering
15000015Tilläggstjänster se nedan