Hantering av utbildningar vid införande av e-förvaltningstjänster

Kort beskrivning

Adobe Connect Events erbjuder verktyg för att administrera ett evenemangs hela livscykel. Från registrering, till kvalificering av deltagare till uppföljning efter evenemanget. Adobe Connect Events kan appliceras till alla Adobe Connect moduler, inklusive webbseminarier, live presentationer och olika träningsprogram. Adobe Connect Events är en tilläggstjänst till Adobe Connect Meetings.

Funktionell beskrivning

Adobe Connect Events erbjuder verktyg för att administrera ett evenemangs hela livscykel. Från registrering, till kvalificering av deltagare till uppföljning efter evenemanget. Adobe Connect Events kan appliceras till alla Adobe Connect-moduler, inklusive webbseminarier, live-presentationer och olika träningsprogram. Adobe Connect Events är en tilläggstjänst till Adobe Connect Meetings. Administrera användare inför ett event. Tillåt eller avvisa ansökande till ett event och skicka automatiska mail.

Designa alla eventsidor, inklusive registreringssidor för att marknadsföra på ett enhetligt sätt. Spela in eventen för framtida behov.

Administrera anmälningar med relevanta frågor. Få detaljerade rapporter och vem som har tittat på presentationer, var de kommer ifrån, vilka som är registrerade samt vilka svar de har angivit på enkäter. Få ut rapporterna i CSV-format för vidare bearbetning i exempelvis Excel eller CRM-verktyg. Automatisera notifieringar om inbjudningar, bekräftelser, godkännanden och post-evenemangshändelser.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ADO-002 Hantering av utbildningar vid införande av e‐förvaltningstjänster 15 660 4 350 Modulen är en tilläggsmodul då man har Virtuell mötesplats