Hi-Story Aktivitetsfunktioner

Hi-Story Sweden AB tjänst vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på användbarhet, tillgänglighet, informationsspridning och flexibilitet. I funktionen finns det möjlighet att skapa aktiviteter som kunskapstester eller geohunting med syftet att aktivera besökaren ytterligare och skapa intresse för besöksmålet.

För att fungera krävs att tjänsten Hi-Story Bassystem för audio- och multimediaguidning används.  Tjänsten kan kombineras med samtliga andra tjänster.

Funktionell beskrivning

Hi-Storys Aktivitetsfunktioner ger myndigheten en möjlighet att aktivera besökaren ytterligare. Detta kan ske både inomhus och utomhus. Funktionen innebär att besökarna kan erbjudas ytterligare funktioner som frågesporter baserat på kunskap om besöksmålet. Detta kan dessutom anpassas och olika svårighetsgrader kan erbjudas. Ett exempel är en guidad tur för en kommun. Kommunen erbjuder frågesporten som ett hjälpmedel i skolverksamheten. Frågorna bygger på informationen som finns i guiderna och svaret redovisas i appen. Kan sedan resultatet visas för läraren efter genomgången tur. Frågan fås först när man besöker platsen så alla som svarar har gått turen.

Andra aktiviteter är poängjakt och geohunting där besökaren förutom berättelserna kan söka efter positioner och objekt.

Teknisk beskrivning

Hi-Storys Aktivitetsfunktioner definieras i systemet. Information som frågor, positioner och annan information definieras i mallar som sedan aktiveras i systemet. Efter aktiveringen ändras styrparametrarna till klienterna så dessa anpassas till de nya funktionerna. Exempel på data som myndigheten fram tillsammans med kunden är

  • Poäng
  • Positioner
  • Frågor
  • Objekt

Säkerhet

All data säkerhetskopieras kontinuerligt. Varje år görs en årlig säkerhetskopia av all data i systemet som tillhör myndigheten. Denna datamängd skickas därefter till myndigheten elektronisk.

Inga personliga data sparas annat än för användarens personliga bruk, I.E. resultatuppföljning

Gränssnitt och integration

Tjänsten presenteras i en smart mobiltelefon eller surfplatta med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. En startsida med meny där valen presenteras. Informationen presenteras i en webbvy beroende på funktion.

 

Startpris (SEK)Månadspris (SEK)
250002500