Hi-Story Informationspublicering teckentolkning

Hi-Story Sweden AB tjänst vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på användbarhet, tillgänglighet, informationsspridning och flexibilitet. Tjänsten omfattar framtagning av relevant information för besökare med speciella behov. Som ett komplement till övrig information informationen vid en plats presenteras med hjälp av teckentolkning. Denna lösning ökar tillgängligheten för hörselskadade besökare och kan skapa en förhöjd upplevelse av platsen för dessa grupper.

Tjänsten är enkel och intuitiv att använda. För att fungera krävs att tjänsten Hi-Story Bassystem för audio- och multimediaguidning används.  Besökare behöver inte några speciella kunskaper för att använda tjänsten. Detta gäller även funktionen teckentolkning. Funktionen kan även utrustas med ett ljudspår för en hörande medföljare.

Funktionell beskrivning

Hi-Storys Informationspublicering teckentolkning syftar till att besökaren skall kunna tillgodogöra sig informationen genom teckentolkning. Detta skall ses som ett komplement till skriven information.   Tillsammans med myndigheten tar Hi-Story fram önskad information. Baserat på ett formulär som myndigheten skapar laddas systemet med för punkten tillhörande information.

Myndigheten kan sedan skapa önskat antal besökspunkter med teckentolkning utifrån verksamheten. Varje punkt publiceras sedan i Hi-Storys Bassystemet för audio- och multimediaguidning. Funktionen är så konstruerad att all information dynamiskt kan uppdateras och uppdateringen sker bokstavligen genom en knapptryckning.

En tur i en guide består av ett antal punkter. Dessa punkter kan bestå av olika kombinationer av enkla, bas, avancerade och teckentolkningspunkter. Myndigheten beställer vid de antal punkter av varje typ som krävs för att skapa guiden.

Teknisk beskrivning

Hi-Storys Informationspublicering teckentolk definieras av följande informationsmängder som skall definieras i systemet för att sedan visas i klienterna i de smarta mobiltelefonerna eller surfplattorna.

 • Vilken guide hör punkten till
 • Vilken titel har punkten
 • Vilka positioner har punkten
 • Vilken information hör till punkten
 • QR-id
 • Fyridentitet
 • Ordningsnummer
 • Eventuell tilläggsinformation
  • Texter
  • Bilder
  • Video
  • Länkar
  • mm

Säkerhet

All data säkerhetskopieras kontinuerligt. Varje år görs en årlig säkerhetskopia av all data i systemet som tillhör myndigheten. Denna datamängd skickas därefter till myndigheten elektronisk.

Gränssnitt och integration

Tjänsten presenteras i en smart mobiltelefon eller surfplatta med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. En startsida med meny där valen presenteras. Efter val av guide presenteras instruktioner och information om guiden. Besökaren leds därefter till kartvyn. Informationen presenteras med hjälp av teckentolkning baserat på besökarens position, aktivering genom användning av QR-kod, tryckning på kartbild, iBeacon eller annan metod.

Startpris (SEK)Månadspris (SEK)Notering
100001000Priset avser en enhet. Multipla enheter kan beställas.