Hi-Story Positions-baserad publicering för inomhusbruk

Hi-Story Sweden AB tjänst vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på användbarhet, tillgänglighet, informationsspridning och flexibilitet. Speciella krav ställs på navigering i inomhusmiljöer. Denna tjänst ger besökaren möjlighet att med stöd av inomhusnavigering hitta rätt i den offentliga verksamheten. Detta sker med hjälp av med hjälp av speciella inomhuskartor och inomhuspositionering. Tjänsten finns i tre paketeringar, en nivå där kartan i den smarta mobilen ersätter den tryckta kartan, en där kartan i mobilen görs interaktiv och där objekt och platser kan märkas ut och när besökaren närmar sig objektet synliggörs positionen på kartan och den sista där besökaren navigerar och ser sin egen position i kartbilden fortlöpande.

Tjänsten är enkel och intuitiv att använda och användningen är liknande den som finns i andra navigationssystem. För att fungera krävs att tjänsten Hi-Story Bassystem för audio- och multimediaguidning används.  Funktionen ökar tillgängligheten och tydligheten och kan hjälpa besökaren att hitta rätt platser. Väl på plats finns alltid rätt information tillgänglig.

Funktionell beskrivning

Hi-Storys Positionsbaserad publicering inomhus syftar till att möjliggör tre olika former av inomhuspositionering för kunden. Detta innebär att

  1. den tryckta kartan digitaliseras och kunden kan via kartan navigera och tillgodogöra sig informationen som exempelvis aktiveras via QR-koder eller liknande.
  2. den tryckta kartan digitaliseras och kunden kan via kartan navigera och tillgodogöra sig informationen. När besökaren närmar sig en punkt ger sig punkten tillkänns på kartan så besökaren vet var han eller hon befinner sig.
  3. den tryckta kartan digitaliseras och kunden kan i kartan se sin position. Detta gör att besökaren enkelt kan navigera runt och kan på ett enkelt sätt tillgodogöra sig informationen.

 

Teknisk beskrivning

Hi-Storys Positionsbaserad publicering inomhus använder sig av två samverkande tekniker, iBeacon och WiFi fingerprinting. Efter uppsättning av positioneringsutrustning mäter Hi-Story in lokalerna och skapar baserat på denna information nödvändiga data till inomhuspositioneringssystemet.

Övriga delar av systemet kompletteras sedan med nya för inomhuspositionering kompletterande data.

Inomhuskartor läggs in i systemet för de olika våningsplan som skall täckas. Systemet stödjer användningen av flera våningsplan.

De flesta moderna mobiler stöder iBeacon. I de fall används både iBeacon och WiFi Fingerprinting. I de fall där de smarta mobilerna eller surfplattorna inte stödjer iBeacon kan det krävas att myndigheten kompletterar sitt befintliga WiFi-nät med ytterligare accesspunkter. Installation av ytterligare accesspunkter ingår inte i kostnaden för tjänsten.

Säkerhet

All data säkerhetskopieras kontinuerligt. Varje år görs en årlig säkerhetskopia av all data i systemet som tillhör myndigheten. Denna datamängd skickas därefter till myndigheten elektronisk.

All positioneringsinformation som skapas i systemet används enkom för att positionera individen och inga data spara av andra anledningar än att skapa felloggar och loggar över system olika funktioner för felsökning.

Gränssnitt och integration

Tjänsten presenteras i en smart mobiltelefon eller surfplatta med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. En startsida med meny där valen presenteras. Efter val av guide presenteras instruktioner och information om guiden. Besökaren leds därefter till kartvyn. Informationen presenteras sedan med hjälp av besökarens position, användning av QR-kod, tryckning på kartbild, iBeacon eller annan metod.

Startpris (SEK)Månadspris (SEK)
25000012000