Hi-Story Synkroniserings-tjänster för besöksinteraktion

Hi-Story Sweden AB tjänst vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på användbarhet, tillgänglighet, informationsspridning och flexibilitet. Speciella krav kan finnas vi informationstavlor eller andra fasta installationer. Med denna tjänst kan myndigheten skapa en koppling mellan besökarens mobil och baserat på parametrar som språk mm presentera information anpassat för besökaren. Detta kan exempelvis vara information på andra språk. Andra möjligheter kan vara att registrera närvaro och genom närvaron aktivera funktioner i en presentation eller liknande.

För att fungera krävs att tjänsten Hi-Story Bassystem för audio- och multimediaguidning används.  Tjänsten kan enkelt kopplas till tjänsten Hi-Story positionsbaserade publicering inomhusbruk (HIS-006) för att kombinera individens position och vad som skall ske i presentationen. Ett exempel är att med hjälp av dessa funktioner kan besökaren vägledas till rätt plats för att sedan få informationen presenterad på rätt språk i sin smarta mobil.

Funktionell beskrivning

Hi-Storys Synkroniseringstjänster för besöksinteraktion syftar till att skapa en kommunikationskanal mellan besökarens smarta mobiltelefon eller surfplatta och utrustningen i utställningen. De huvudsakliga funktionerna innebär att

  • besökarens smarta mobiltelefon eller surfplatta kan kommunicera sin närvaro med utställningssystemet och genom sin närvara aktivera funktioner i utställningen
  • Besökarens smarta mobiltelefon eller surfplatta kan styras av utställningen. Detta innebär exempelvis att utställningens multimediaservrar kan styra besökarens smarta mobiltelefon eller surfplatta avseende exempelvis alternativa ljudspår till videofilmer, eller start av videofilmer i mobilen.

Teknisk beskrivning

Hi-Storys Synkroniseringstjänster för besöksinteraktion skapar via en proxyserver en länk mellan besökarens smarta mobiltelefon eller surfplatta och utrustningen i utställningen. Logiken i proxyservern säkerställer en säker kommunikation i båda riktningarna. Viss logik finns i servern för att hantera synkronisering mellan de olika enheterna. Proxyservern är konfigurerbar avseende kommunikationen mellan enheten och utrustningen i utställningen.

Säkerhet

Proxyservern skapar en spärr mellan utrustningen i utställningen och besökarens smarta mobiltelefon eller surfplatta. Detta för att skydda utrustning en från intrång.

All data säkerhetskopieras kontinuerligt. Varje år görs en årlig säkerhetskopia av all data i systemet som tillhör myndigheten. Denna datamängd skickas därefter till myndigheten elektronisk.

Gränssnitt och integration

Tjänsten presenteras i en smart mobiltelefon eller surfplatta med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Funktionen aktiveras helt i bakgrunden utan användarinteraktion.

Startpris (SEK)Månadspris (SEK)
20000012000