Högre tillgänglighet med GSA HotBackup

Kort beskrivning

För att öka tillgängligheten till sökfunktionerna med GSA kan man även konfigurera en ytterligare GSA som speglad backup. Alla förändringar i data lagrat på den primära GSA:en replikeras då automatiskt över nätet till GSA HotBackup:en.

Funktionell beskrivning

För att öka tillgängligheten till sökfunktionerna med GSA kan man även komplettera med en ytterligare GSA-tjänst. Alla förändringar i data lagrat på den primära GSA:en replikeras då automatiskt över nätet till GSA HotBackup:en.

Prisuppgifter


Diarietjänst och ärendehantering
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
GOO-002 Högre tillgänglighet med GSA HotBackup 15 000