InfoMentor

Funktionell beskrivning

Tjänsten InfoMentor som tillhandahåller ett webbaserat och användarvänligt stöd för administration, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i skolan.

I tjänsten InfoMentor ingår bland annat moduler för:

  • Resurshantering
  • Tidplanering/Schemaläggning
  • Dokumenthantering
  • Ärendehantering
  • Kalender
  • Dokumentation enligt gällande lagar/allmänna råd
  • Rapporter och statistik för uppföljning
  • Kommunikation och information

All information är behörighetsstyrd. Man ser enbart det man har behörighet att se. Den inloggade användaren ser enbart den delmängd av informationen som denne har rätt att se.

Tjänsten nås via webbgränssnitt.

Teknisk beskrivning

Tjänsten baseras på Oracle database och Windows 2008 R2 server. Tjänsten är helt webbaserad och fungerar på Windows och Mac.

Säkerhet

Autentisering och behörighetshantering hanteras med formulärinloggning, men kan också kopplas mot exempelvis Microsoft ActiveDirectory. SAML 2.0-lösning finns vilket innebär det är möjligt att välja en metod för säker inloggning enligt Datainspektionens riktlinjer och krav.

Gränssnitt och integration

InfoMentor kan generellt erbjuda kopplingar till system om SAML 2.0-teknik kan utnyttjas. Integration med befintligt elevregister och schemaprogram är möjligt via olika lösningar.

IDRadTjänstebeskrivningStartpris (SEK)Månadspris (SEK)Månadspris per användare (SEK)Per ärende (SEK)Per ärende och månad (SEK)Notering
INF-001InfoMentor6000 kr/enhetSe nedanMånadspris avser minst 25 användare