Införandeprojekt

Kort beskrivning

Cybercom erbjuder tjänster för införande av e-ID. Tjänsten kan inkludera analys och strategi, projektledning, systemdesign och utveckling, integration och implementation, test och kvalitet. Införande av eID erbjuds bland annat inom följande områden:

a) Införande av SSO
b) Införande av elektroniska signaturer
c) Införande av behörighetssystem
d) Införande av validering
e) Införande av e-tjänstelegitimationer
f) Införande av SITHS

Funktionell beskrivning

Cybercom erbjuder tjänster för införande av e-ID. Tjänsten kan inkludera analys och strategi, projektledning, systemdesign och utveckling, integration och implementation, test och kvalitet. Införande av e-ID erbjuds bland annat inom följande områden:

  • Införande av SingleSignOn, SSO
  • Införande av elektroniska signaturer
  • Införande av behörighetssystem
  • Införande av validering
  • Införande av e-tjänstelegitimationer
  • Införande av SITHS

 

Prisuppgifter


Införandestödjande tjänster
ID Införandeprojekt Antal timmar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
CCE-137 Rad 1 1 – 100 600 1 050 1 400 1 400
CCE-137 Rad 2 101 – 1000 600 990 1 330 1 330
CCE-137 Rad 3 1001 - 600 918 1 224 1 224