Konsultstöd vid införande av e-förvaltningstjänster

Kort beskrivning

Tjänsten omfattar konsulttjänster som krävs för att stödja kunden vid införande av e-förvaltningstjänster. Exempel på roller är: strateg, analytiker och modelleringsledare, kravanalytiker, metodstöd, säkerhetsstrateg, säkerhetsanalytiker, Risk Manager, projektledare, kvalitetssäkrare, mentor, testledare, förändringsledning. Tjänsterna kan exempelvis användas för:

 • Strategi, kravställning och uppföljning för e-förvaltningstjänster
 • Krav på IT-stöd vid införande av e-förvaltningstjänster
 • Säkerhet och riskhantering vid införande av e-förvaltningstjänster
 • Införande och förändringsledning vid införande av e-förvaltningstjänster
 • Beställarstöd vid beställning av e-förvaltningstjänster

Funktionell beskrivning

Cybercom har ett strukturerat arbetssätt för införande av e-förvaltningstjänster. Bilden nedan beskriver grovt exempel på ett flöde.

Tjänsten omfattar konsulttjänster som krävs för att stödja kunden vid införande av e-förvaltningstjänster. Exempel på roller är: arkitekt, verksamhetsarkitekt, strateg, analytiker och modelleringsledare, kravanalytiker, metodstöd, säkerhetsstrateg, säkerhetsanalytiker, Risk Manager, projektledare, kvalitetssäkrare, mentor, testledare, förändringsledning, integrationsstöd. Tjänsterna kan exempelvis användas för:

 • Strategi, kravställning och uppföljning för e-förvaltningstjänster
 • Krav på IT-stöd vid införande av e-förvaltningstjänster
 • Säkerhet och riskhantering vid införande av e-förvaltningstjänster
 • Införande och förändringsledning vid införande av e-förvaltningstjänster
 • Beställarstöd vid beställning av e-förvaltningstjänster
 • Integration och anpassning av e-förvaltningstjänster

Prisuppgifter


Införandestödjande tjänster
ID Konsultstöd vid införande av e-förvaltningstjänster Antal timmar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
CCE-402 Rad 1 1 – 100 600 990 1 250 1 595
CCE-402 Rad 2 101 – 1000 600 980 1 190 1 495
CCE-402 Rad 3 1001 - 600 918 1 170 1 395