Kundtjänst

Kort beskrivning

Kundtjänsten är den dagliga kontaktpunkten för användare inom den avropsberättigades organisation. Kundtjänsten hanterar löpande ärenden kring tjänsten, till exempel ta emot incidenter och rapportera samt kontinuerligt arbeta med ett ärende tills det är avklarat och avrapporterat. Kundtjänsten är nåbar via telefon, e-post och webb. Personal i Kundtjänsten är speciellt tränad för att hantera och bemöta kunder och användare. De har god kännedom om leveransavtalets innehåll, de tjänster som omfattas, tjänstenivåer etc. De kan även svara på frågor om dessa tjänster och lösa enklare ärenden och incidenter.

Övrig information

Kundtjänst ingår i samtliga e-tjänster och är inte möjlig att avropa enskilt. Kundtjänst kan vara Underordnad kundtjänst.

Funktionell beskrivning

Kundtjänsten är den dagliga kontaktpunkten för användare inom den avropsberättigades organisation. Kundtjänsten hanterar löpande ärenden kring tjänsten, till exempel ta emot incidenter och rapportera samt kontinuerligt arbeta med ett ärende tills det är avklarat och avrapporterat.

Kundtjänsten är nåbar via telefon, e-post och webb. Personal i Kundtjänsten är speciellt tränad för att hantera och bemöta kunder och användare. De har god kännedom om leveransavtalets innehåll, de tjänster som omfattas, tjänstenivåer etc. De kan även svara på frågor om dessa tjänster och lösa enklare ärenden och incidenter. Kundtjänst ingår i samtliga e-tjänster och är inte möjlig att avropa enskilt. Kundtjänst kan vara Underordnad kundtjänst.

Prisuppgifter

Kundtjänst
ID Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-403 Kundtjänst 0 0 0 0 0 Notering: Denna tjänst ingår i samtliga e‐tjänster och är inte möjlig att avropa enskilt.