MediusFlow, EFH, leverantörsfakturor

Kort beskrivning

Tjänsten hanterar hela fakturaflödet från inköp till betalning elektroniskt och är fokuserad på skanning/tolkning, distribution, matchning, manuell attest, automatisk matchning på radnivå, betalning, arkivering.

Tjänsten kan automatiskt kontrollera kontering- och attestregler. Alla fakturor hamnar på ett ställe. Instansning av fakturor försvinner. Ingen kopiering behövs. Arkivering finns inbyggd i tjänsten. Tjänsten ger standardiserade leverantörsfakturor. Fakturaprocessen blir personoberoende. Möjlighet till resultatuppföljning på fakturanivå. Återsökningsfunktioner finns i tjänsten. Fakturorna visas visuellt. Tjänsten hanterar EDI, e-faktura och inskannad PDFfaktura på ett enhetligt sätt.

Tjänsten går att nås via flera användargränssnitt såsom webb, outlook, iphone, silverlight. I tjänsten ingår även beslutsstödsmodul.

Funktionell beskrivning

Tjänsten hanterar hela fakturaflödet från inköp till betalning elektroniskt. Den tjänst som erbjuds inom ramavtalet är fokuserad på skanning/tolkning, distribution, attest, betalning, arkivering.

En av funktionerna i tjänsten är matchning på radnivå, vilket gör att användaren kan automatisera processen och minimera manuell elektronisk attest. Innan tjänsten attesterar fakturan automatiskt sker en matchning på radnivå mot exempelvis inköpsorder, rekvisition, avtal eller artikelregister. Endast fakturor med för stor avvikelse från överenskommet belopp och datum samt fakturor av engångskaraktär behöver attesteras manuellt i ett elektroniskt fakturaflöde.

Tjänsten kan automatiskt kontrollera kontering- och attestregler. Alla fakturor hamnar på ett ställe. Instansning av fakturor försvinner. Ingen kopiering behövs. Arkivering finns inbyggd i tjänsten. Tjänsten ger standardiserade leverantörsfakturor. Fakturaprocessen blir personoberoende. Möjlighet till resultatuppföljning på fakturanivå. Återsökningsfunktioner finns i tjänsten. Fakturorna visas visuellt. Tjänsten hanterar vanligt förekommande format som EDI, e-faktura och inskannad PDF-faktura på ett enhetligt sätt.

Beslutsstöd

Tjänstens beslutsstödsmodul möjliggör analyser i en helt ny dimension. Samla och analysera all vital data som skapas genom användandet av tjänsten. Varje kub är designad för att stödja stora analysmöjligheter. Möjlighet till detaljerad analys tack vare väldefinierade dimensioner. Definierade åtgärdsgrupper för avancerade beräkningar om nuvarande data. Finansiell prestanda (konteringsanalys på transaktionsnivå), intern prestanda (analys av effektiviteten inom organisationen med avseende på fakturahanteringstid), extern prestanda (Leverantörsanalys med avseende på avvikelser, leveranstid) Beslutsstödet innehåller kraftfulla analysmöjligheter i familjärt gränssnitt. Pivottabeller och grafik – snabbt, lättillgängligt och enkelt att använda. Drag-and-drop gränssnitt. Tillåter analys i stort antal olika vyer, från resultat per år, kvartal, månad, vecka eller dag till detaljerad analys på transaktionsnivå.

Gränssnitt

Tjänsten har ett standardiserat webbgränssnitt för att hantera (attestera, kontera, kommentera, skicka vidare osv) elektroniska fakturor. Kan köras separat eller integreras i kundens intranät. Det finns även ett Outlookgränssnitt som integreras i Microsoft Exchange, vilket innebär att användaren slipper använda webbläsaren, utan får upp fakturan i sitt Outlookgränssnitt som ett e-post där användaren kan attestera. Det finns även ett Iphonegränssnitt samt ett gränssnitt baserat på Microsoft Silverlight. Med det sistnämnda kan användaren själv anpassa sitt gränssnitt och flytta runt de olika funktionerna såsom visningsbild, konteringsvy, kommentarfält osv. Silverlight är främst avsett för användare på ekonomiavdelning som arbetar i tjänsten dagligen.

Teknisk beskrivning

Tjänsten körs hos leverantören och speglas ut till användarnas hemmiljö.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter kan man kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av tjänsten och dess innehåll. Det går att definiera attestgrupper med olika attestnivåer samt konfigurera inställningar på specifika användare. All aktivitet som sker loggas och kan läsas för att se vilka förändringar som skett i tjänsten. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Tjänsten körs hos leverantören och speglas ut till användarnas hemmiljö. Integration mot Active Directory och ekonomisystem sker via tjänstens egen Integration Gateway (MIG). MIG har färdiga adaptrar som kan hämta,omvandla och skicka data samt integrationsgränssnitt mot ett 60-tal vanliga affärs- och ekonomisystem. MIG kan även integrera med flera olika parallella system och databaser.

Prisuppgifter


Svit MediusFlow
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
MED-001 MediusFlow, EFH,leverantörsfakturor 50 53 Takpris. Faktiskt pris beroende på volym. Månadspris per användare gäller för användare som väljer andra gränssnitt än standard webb.