MediusFlow Generic Workflow

Kort beskrivning

MED-002 möjliggör att skapa och optimera egna unika processer och arbetsflöden digitalt. Tjänsten stödjer modellering och implementation av alla organisationsprocesser. Det är användarvänligt och enkel att räkna hem i effektivitetskalkyler. Det går själv att designa sina egna flöden med det medföljande processdesigntjänsten. Resultatet blir tydliga webbformulär som kopplas ihop i ett workflow med möjlighet till attesteringsfunktion samt integration till olika system. Det finns även möjlighet till validering av inmatade uppgifter.

Funktionell beskrivning

Tjänsten möjliggör att skapa och optimera dina egna unika processer och arbetsflöden digitalt. Den stöder modellering och implementation av alla organisationsprocesser. Det är användarvänligt och enkel att räkna hem i effektivitetskalkyler. Det går själv att designa egna flöden med det kompatibla processdesigntjänsten. Resultatet blir tydliga webbformulär som kopplas ihop i ett workflow med möjlighet till attesteringsfunktion samt integration till olika system. Det finns även möjlighet till validering av inmatad data.

Efter en kortare introduktion eller utbildning behövs normalt ingen mer konsulthjälp för att designa de enklaste processerna.

Teknisk beskrivning

Tjänsten körs hos leverantören och speglas ut till användarnas hemmiljö som webblösning.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter kan man kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av tjänsten och dess innehåll. Det går att definiera attestgrupper med olika attestnivåer samt konfigurera inställningar på specifika användare. All aktivitet som sker loggas och kan läsas för att se vilka förändringar som skett i tjänsten. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Tjänsten körs hos leverantören och speglas ut till användarnas hemmiljö. Integration mot Active Directory och andra system sker via tjänstens egen Integration Gateway (MIG).

Prisuppgifter


Svit MediusFlow
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
MED-002 MediusFlow EFH Generic Workflow 50 000 25 1 processflöde ingår, därefter 4500