Mina ärenden i SharePoint FOW

Kort beskrivning

Med tjänsten FormPipe W3D3 Mina ärenden i SharePoint FOW kan man på ett enkelt sätt integrera personlig information från tjänsterna FormPipe W3D3 Diarieföring FOW, Ärendehantering FOW och Processledning FOW med SharePoint. I användarnas startsida i SharePoint listas t.ex. ”mina ärenden” och ”mina arbetsuppgifter” från dessa tjänster, med länkar in i systemet, så att användaren enkelt kan komma åt de ärenden denne arbetar med.

Funktionell beskrivning

Med tjänsten FormPipe W3D3 Mina ärenden i SharePoint FOW kan man på ett enkelt sätt integrera personlig information från tjänsten FormPipe W3D3 Diarieföring FOW och Ärendehantering FOW i SharePoint så att användaren direkt från SharePoint får en överblick över vilka ärenden, arbetsuppgifter och bevakningsdatum som är aktuella.
Detta skapar en smidig ingång till tjänsten Diarieföring FOW och Ärendehantering FOW från SharePoint.

Teknisk beskrivning

FormPipe W3D3 Mina ärenden i SharePoint FOW har ett SharePoint-baserat gränssnitt.

Säkerhet

FormPipe W3D3s tjänster kan användas med SSL, för att säkerställa att datatrafiken mellan klient och server är krypterad.
Ingen information kan raderas via användargränssnittet, utan endast flaggas som borttagen.
Alla ändringar som sker i systemet, både under handläggning och vid administration, loggas tillsammans med information om när ändringen gjordes och av vem. Utöver detta loggas en användare när denne loggar in, samt vilka ärenden, handlingar och filer denne öppnar.
FormPipe W3D3s behörighetssystem är rollbaserat. En användare kan inneha en eller flera roller som i sin tur kan ge olika behörighetsnivåer i olika delar av systemet.
FormPipe W3D3s tjänster kan synkroniseras med Active Directory eller eDirectory. Genom ett klientgränssnitt kan en administratör välja hur användare ska synkroniseras in i FormPipe W3D3s tjänster.

Gränssnitt och integration

FormPipe W3D3 Mina ärenden i SharePoint FOW har ett SharePoint-baserat gränssnitt som för användaren blir en integrerad del av organisationens SharePoint-plattform.

Prisuppgifter

 
Svit w3d3
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
FOW-013 Mina ärenden i SharePoint FOW 180 Minst 10 användare