Mira

Tjänsten Mira är en webbaseradtjänst CRM-tjänst för externa relationer av olika slag.

Syftet med tjänsten är att bidra till strategiska allianser och det livslånga lärandet genom att organisationer får ökad kunskap om sina externa relationer och dess behov och preferenser. Detta i sin tur bidrar till ett stärkt varumärke och ett verksamhetsstöd för hela organisationen.

I tjänsten Mira ingår bland annat moduler för:

 • ERM Grund
 • Alumni Relationer
 • Alumni Portal
 • Företagskontakter
 • Mobilitet
 • Uppdragsutbildning
 • Fundrasing
 • Student rekrytering
 • Karriär service
 • Evenemangshantering
 • Dubbletthantering
 • LinkedIn Integration
 • Ladok Integration
 • Integration NyA

All information är behörighetsstyrd. Man ser enbart det man har behörighet att se. På så sätt kan information med olika säkerhetsklassningar existera intill varandra och beroende vilken roll den inloggade användaren har så ser denne enbart den delmängd av informationen som denne har rätt att se. Tjänsten nås via webbgränssnitt.

Funktionell beskrivning

Tjänsten Mira är en webbaseradtjänst CRM-tjänst för externa relationer av olika slag.

Syftet med tjänsten är att bidra till strategiska allianser och det livslånga lärandet genom att organisationer får ökad kunskap om sina externa relationer och dess behov och preferenser. Detta i sin tur bidrar till ett stärkt varumärke och ett verksamhetsstöd för hela organisationen.

I tjänsten Mira ingår bland annat moduler för:

 • ERM Grund
 • Alumni Relationer
 • Alumni Portal
 • Företagskontakter
 • Mobilitet
 • Uppdragsutbildning
 • Fundrasing
 • Student rekrytering
 • Karriär service
 • Evenemangshantering
 • Dubbletthantering
 • LinkedIn Integration
 • Ladok Integration
 • Integration NyA

All information är behörighetsstyrd. Man ser enbart det man har behörighet att se. På så sätt kan information med olika säkerhetsklassningar existera intill varandra och beroende vilken roll den inloggade användaren har så ser denne enbart den delmängd av informationen som denne har rätt att se. Tjänsten nås via webbgränssnitt.

Teknisk beskrivning

Tjänsten baseras på Microsoft Windows Server med IIS samt Microsoft SQL Server 2008 eller senare. Tjänsten är helt webbaserad.

Säkerhet

Autentisering och behörighetshantering hanteras med formulärsinloggning, men kan också kopplas mot exempelvis Microsoft ActiveDirectory,OpenId och CAS.

Gränssnitt och integration

Eftersom Mira bygger på Microsoft .Net och har ett öppet gränssnitt för integrationer så finns det stora möjligheter att integrera plattformen med andra tjänster och system.

Startpris (SEK)Månadspris (SEK)
25000085000