Mötespublicering FOW

 Kort beskrivning

FormPipe W3D3 Ledamotspublicering FOW ger medborgarna möjlighet att på ett enkelt sätt se vilka nämnder som finns samt vilka förtroendevalda som är aktiva i de olika beslutsorganen. Modulen är helt webbaserad och kan publiceras på intranät eller direkt på internet. Tjänsten är konfigurerbar och kan användas för publicering av information om alla typer av sakkunniga, ledamöter och beslutsfattande.

Funktionell beskrivning

FormPipe W3D3 Ledamotspublicering FOW ger medborgarna möjlighet att på ett väldigt enkelt sätt se vilka nämnder som finns samt vilka förtroendemän som är aktiva i de olika organisationerna. Tjänsten är helt webbaserad och kan publiceras på kundens intranät eller direkt på internet.

Teknisk beskrivning

FormPipe W3D3 Mötespublicering FOW för ledamöter är byggd för att kunna integreras med organisationens eller myndighetens hemsida, publiceras externt eller internt på ett intranät. Tjänsten i sig kräver således inget speciellt av de klienter som besöker det, förutom de krav som gäller för hemsidan i övrigt.

Säkerhet

FormPipe W3D3 Ledamotpublicering är byggd för anonym åtkomst (via internet eller intranät). Det finns därför inget rättighetssystem för användaråtkomst – ledamotspubliceringen tar helt enkelt inte hänsyn till vem som besöker tjänsten.
Vad som visas i tjänsten styrs av den nämnd- och ledamotsinformation som finns registrerad i tjänsten FormPipe W3D3 Mötesadministration FOW.

Gränssnitt och integration

Utseendet för FormPipe W3D3 Ledamotspublicering FOW kan konfigureras genom stilmallar (Cascading Style Sheets). Detta för att underlätta integrationen med organisationens eller myndighetens egen hemsida.
Vilka delar av tjänsten som ska användas är konfigurerbart.

Prisuppgifter

 
Svit w3d3
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
FOW-012 Ledamotspublicering FOW 180 Minst 10 användare