Mötespublicering FOW

Kort beskrivning

Via tjänsten FormPipe W3D3 Mötespublicering FOW kan politiker, förtroendevalda och andra mötesdeltagare, som annars inte har tillgång till systemet, logga in och ta del av mötesinformation med tillhörande dokument, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll. Tjänsten innehåller även sökfunktionalitet och möjlighet för den inloggade att själv underhålla sina personuppgifter. Genom att mötesdeltagarna själva via portalen kan ladda ner eller skriva ut de dokument de berörs av, uteblir arbetet med att skicka möteshandlingar med post eller bud. Detta är något som annars kan vara både kostsamt och tidskrävande, vilket gör att det finns stora besparingar att göra, oavsett typ av organisation.

Funktionell beskrivning

Via tjänsten FormPipe W3D3 Mötespublicering FOW för ledamöter kan politiker, förtroendevalda eller andra mötesdeltagare som annars inte har tillgång till systemet, logga in och ta del av mötesinformationen med alla dess aktuella dokument. Tack vare att mötesdeltagarna via portalen själva kan ladda ner eller skriva ut de dokument de berörs av, uteblir arbetet med att skicka möteshandlingar med post eller bud. Detta är något som annars kan vara både kostsamt och tidskrävande vilket gör att det finns stora besparingar att göra, oavsett typ av organisation.

Teknisk beskrivning

FormPipe W3D3 Mötespublicering FOW för ledamöter är byggd för att kunna integreras med organisationens eller myndighetens hemsida, publiceras externt eller internt på ett intranät. Tjänsten i sig kräver således inget speciellt av de klienter som besöker det, förutom de krav som gäller för hemsidan i övrigt.

Säkerhet

FormPipe W3D3 Mötespublicering FOW för ledamöter har en egen behörighetsmodell, kopplad till tjänsten FormPipe W3D3 Mötesdministration FOW genom vilken behörig användare kan skapa inloggningar för registrerade ledamöter. Ledamöterna kan efter inloggning själva ändra sitt lösenord.
Vilken information som finns tillgänglig styrs av respektive ledamots behörigheter. Ledamoten har bara tillgång till de möten som ligger inom hans/hennes mandatperiod i respektive nämnd/beslutande organ.
FormPipe W3D3 Mötespublicering FOW för ledamöter levereras med en färdig integration för FormPipe W3D3 Mötesadministration FOW, FormPipe W3D3 Ärendehantering FOW och FormPipe W3D3 Diarieföring FOW.

Gränssnitt och integration

Utseendet för FormPipe W3D3 Mötespublicering FOW för ledamöter kan konfigureras genom stilmallar (Cascading Style Sheets). Detta för att underlätta integration med organisationens eller myndighetens egen hemsida.

Prisuppgifter

 
Svit w3d3
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
FOW-011 Mötespublicering FOW 180 Minst 10 användare