Myndighetsautomaten ABO

Kort beskrivning

Ärendena diarieförs automatiskt i e-tjänsten och korrekt metadata tillsätts. En söktjänst har utvecklats för handläggarna så att de kan söka upp ärenden från hela kommunen om de t ex arbetar i ett kontaktcenter. Lösningen har nu utvecklats vidare med en workflow motor som använder portalen på ett nytt, innovativt sätt där kompletteringar och beslutsattesteringar kan göras direkt på portalen. Myndighetsärenden kan tack vare ”digital delgivning” och digital komplettering göras helt digitala. En ny innovation är också ”ett-klicks-ärenden” där handläggaren får upp enklare ärenden på skärmen med all information och bilagor enkelt visualiserat framför sig.

Övrig informaion

Sveriges första superintelligenta myndighetsportal med stöd för digitala kompletteringar på fältnivå, avancerad e-arkivering, digital delgivning samt ett-klicks-ärenden (hela processen utförs på ett enda musklick). Referenser är Täby, Upplands Väsby, Gävle och Helsingborg

Funktionell beskrivning

Med denna tjänst är Myndighetsportalen ABO kompletterad med en workflowmotor som använder myndighetsportalen ABO på ett nytt, innovativt sätt där kompletteringar och beslutsattesteringar kan göras direkt på myndighetsportalen ABO. Myndighetsärenden kan tack vare digital delgivning och digital komplettering göras helt ”digitala”.

En ny innovation är också ”ett-klicks-ärenden” där handläggaren får upp enklare ärenden på skärmen med all information och bilagor enkelt visualiserat framför sig. Handläggaren kan välja Godkänn, Avslå eller För komplettering samt ge en kommentar. Hela handläggningsprocessen är automatisk förutom denna knapptryckning, vilket sparar mycket tid för kommunen. Tjänsten är också kopplat till en automatisk e-arkivering.

Korrekt metadata sätts redan i portalens e-tjänster med rätt typ av gallringsinstruktioner, på så sätt skapas en komplett kedja av informationshantering ända in i e-arkivet. Innan informationen skickas över konverteras kvarstående filer till beständiga format som PDF-A och TIFF. E-arkivet har idag begränsningar i sökfunktioner och gallringsmetoder.

För att använda denna tjänst krävs att man har tjänsten ABO-001 Myndighetsportalen ABO.

Teknisk beskrivning

Myndighetsautomaten är en modulbaserad tjänst utvecklat på Microsoft.NET 4.0 ramverket och körs på i IIS (Internet Information Server). Plattformen använder sig av WF4 (Windows Workflow Foundation 4) för att exekvera/hantera olika ärendeprocesser.

Myndighetsautomaten använder sig av Microsoft Server AppFabric för att monitorera, hosta samt persistera WF4 workflows direkt i IIS. Myndighetsautomaten använder sig av en SQL 2008 databasserver men kan även använda sig av andra databasservrar genom att vi använder oss av NHibernate ORM (object-relational mappar).

Säkerhet

Myndighetsautomaten har två typer av användare: kunden (medborgare, företag och föreningar) och handläggare/administratörer. Kunden loggar in i tjänsten genom att använda sin e-legitimation. Vid första inloggningen hämtas kundens information från Skatteverket via Navet och sedan lagras den informationen i tjänsten för snabbare uppslagning. Vi använder oss av SSL certifikat. när vi kommunicerar mellan webklient och server.

Myndighetsautomaten har egen behörighetshantering med användare och roller. Tjänsten kan även använda sig av externa AD (Active Directory) om det önskas.

Gränssnitt och integration

Myndighetsautomaten har utbyggbara extensionspunkter där man kan bygga in stöd för de integrationer man behöver. Informationen i portalen kan hämtas/abonneras på via standard SOAP-tjänster.

Prisuppgifter


Diarietjänst och ärendehantering
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
ABO-002 Myndighetsautomaten ABO 84 000 Minst 5 användare