Nobicon Systematisk Omvärldsbevakning

Tjänsten Nobicon Systematisk Omvärldsbevakning är en  webbaserad tjänst för insamling, bearbetning och  kommunikation av omvärldsinformation.  Syftet med tjänsten är att ge organisationen ett verktyg för att  på ett systematiskt sätt följa händelser och förändringar i
omvärlden som påverkar den egna organsationens beslut och  verksamhetsutveckling. Systematisk omvärldsbevakning blir därmed ett verksamhetsstöd för hela organisationen.

Funktionell beskrivning
Tjänsten Nobicon Systematisk Omvärldsbevakning är en webbaserad tjänst
för insamling, bearbetning och kommunikation av omvärldsinformation.
Syftet med tjänsten är att ge organisationen ett verktyg för att på ett
systematiskt sätt följa händelser och förändringar i omvärlden som påverkar
den egna organsationens beslut och verksamhetsutveckling. Systematisk
omvärldsbevakning blir därmed ett verksamhetsstöd för hela organisationen.
Tjänsten Nobicon Omvärldsbevakning är modulärt uppbyggd för att
effektivt kunna anpassas till organisationens arbetssätt för
omvärldsbevakning. Nobicon deltar även – vid behov – som konsulter för att
tillsammans med organisationen etablera omvärldsnätverk, utveckla
beskrivande omvärldskartor och ställa krav på insamling av
omvärldsinformation.
Ett genomförandeprojekt kan innefatta:

  • Leverans av prototyp omvärldsportal 
  • Workshop om arbetssätt, innehåll och krav på tekniken 08 (474)
  • Teknisk anpassning av omvärldsportal med tillhörande tjänster samt integration 
  • Användarutbildning 
  • Kvalitetssäkring, justering, leverans 
  • Planerad uppföljning 
  • Löpande konsulttjänster med aktivt innehållssupport, redaktörs- och analysuppdrag 

Den webb- och mobilbaserade tjänsten Nobicon Omvärldsbevakning
sammansätts av följande deltjänster:
1. Insamling av omvärldsinformation med funktioner för att med  sökprofiler styra hämtning av nyheter från digitala redaktionella  källor, sociala medier och andra bevakade webbplatser samt vara  mottagare av nyhetsflöden från betaltjänster valda av organisationen.
2. Omvärldsportal med verktyg för inläggning av eget nyhetsmaterial,  sortering och bearbetning av information, sammanställning av  rapporter samt administration av prenumerationer och nyhetsflöden.  Information och resurser i omvärldsportalen är styrd av behörigheter och roller. Redaktörs- och/eller analystjänster kan ingå i vissa tjänster beroende på kundens önskemål.
3. Kommunikation av resultat från omvärldsbevakning till användare  av tjänstens mobilapp, e-postmottagare, mottagare av nyhetslarm  och nyhetsfeeder till organisationens webbplatser.
4. Funktioner för integration med organisationens intranät inklusive  single sign-on-koppling, grafisk utformning av användargränssnitt,  gemensamma sökfunktioner, stöd för omvärldsbloggare samt  möjligheter att dela kommenterade nyheter via tidslinjer i
organisationens intranät.

Teknisk beskrivning
Tjänsten är webbaserad och anpassad till de vanligaste webbläsarna  inklusive mobila enheter. Tjänstens mobila applikation för Smartphones är  utformad som webbapp och fungerar för iPhone- och Android-mobiler.  Tjänsten baseras på Open Source LAMP Server.

Säkerhet
Omvärldsportalen används av användare genom personlig inloggning med
lösenord valt av användaren. Inloggningen används också för användning av
tjänsten via mobil app. Dessutom kan portalen skyddas med IPadresskontroller. Särskilda rutiner finns för att skapa single sign-onkopplingar som innebär att användarens identitet i organisationens intranät (eller annan webbplats) kan återanvändas i omvärldsportalen.

Gränssnitt och integration
Omvärldsportalens startsida är utformad som ett ”dashboard”, dvs den  sammansätts av moduler av olika karaktär med syfte att ge organisationens  användare överblick och genvägar till verktyg. Innehållet i modulerna kan  styras med personliga inställningar.
Nobicon Systematisk Omvärldsbevakning är utformad för att enkelt och  effektivt integreras med organisationens intranät eller andra webbplatser.  Funktioner för integration ingår i eget delsystem i tjänsten. Varje integration  innebär ett genomförandeprojekt som utförs i samarbete mellan organisationen och Nobicons konsulter.

IDTjänstebeskrivningStartpris (SEK)Månadspris (SEK)
NOB-001Nobicon Systematisk Omvärldsbevakning10000075000