Prototyp arkivredovisning SIG

Kort beskrivning

Tjänsten är en fristående arkivredovisning som följer de nya föreskrifter av Riksarkivet RA-FS 2008:4 och kan integreras med olika typer av e-arkiv. Arkivredovisning kommer att visa:

  • Definition av processerna, organisation, lagringsplatser och klassificeringsstruktur
  • Uppdatering och versionshantering
  • Återsökning av arkiverad information
  • Återsöka och navigera genom arkivförteckningen

Målet med prototypen är att utvärdera arkivredovisningslösningen. Detta för att lära mer om vad ett arkivredovisningssystem innebär innan ett komplett projekt startas.

Funktionell beskrivning

För en djupare beskrivning av funktion, teknik och arbetsmetoder se tjänsten SIG-008 E-arkiv SIG. En prototyp för arkivredovisning för hantering av arkivredovisning enligt RA 2008:4 med utvecklade grafiska gränssnitt, gör det möjligt för arkivarier att utforska principer, funktion och praktiska arbetssätt för hantering av arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, handlingsslag och andra centrala koncept.

Målet är att genomföra en komplett cykel för en arkivredovisning, dvs. processmodellering, arkivering, återsökning, visa rätt version av klassificeringsstruktur för ett visst informationsobjekt, samt navigering inom en klassificeringsstruktur. Arbetet genomförs under en begränsad tid och i en miljö som görs tillgänglig för verksamheten.

Teknisk beskrivning

Då lösningen är baserad på Javateknik och byggd för att hantera olika miljöer kan dessa bytas ut under ett kommande projekt. Exempel på miljöer/databaser som kan användas är MS Windows Server, Linux, MS SQL Server, Oracle, Sybase, mySQL eller annan SQL-databas.

Prisuppgifter


E-arkiv/System för bevarande
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
SIG-005 Prototyp arkivredovisning SIG 23 810