Samarbetsportal

Kort beskrivning

Cybercom erbjuder samarbetsportal. Samarbetsportalen kan ha många användningsområden men några tillämpningsområden är intranät, dokumenthantering, projektytor eller externa webbplatser. SharePoint 2010 har utöver ett omfattande stöd för dokument- och projekthantering stöd för sociala medier som exempelvis wikis, bloggar och diskussionsforum och erbjuder funktioner för att att tagga, betygssätta, kommentera samt gilla olika typer av information.

Övrig information

Tjänsten bygger på Microsoft SharePoint.

Funktionell beskrivning

Cybercom erbjuder samarbetsportal baserad på Microsoft SharePoint.

I Samarbetsportalen ingår stöd för dokumenthantering med färdig integration till Microsoft Office, versionshantering, check-in/check-out, och godkännande funktionalitet.

Det finns även möjlighet att använda Sharepoint för projekthantering med bland annat uppgiftslistor med bevakning av deadlines, projektkalendrar och dokumentbibliotek som rör projektet. En fördel med detta är att det är helt webbaserat och integrerat med intranätet.

Samarbetsportalen har stöd för sociala medier som exempelvis wikis, bloggar och diskussionsforum. Information i samarbetsportalen går att tagga, betygssätta, kommentera samt gilla. På så sätt kan man skapa en dynamisk och flexibel struktur. Exempelvis kan man lista de högst rankade sidorna / wikiartiklarna / dokumenten. Så kallade ”tagclouds” möjliggör att man söker information utifrån hur den är taggad.

All information är behörighetsstyrd. Man ser enbart det man har behörighet att se. På så sätt kan information med olika säkerhetsklassningar existera intill varandra och beroende vilken roll den inloggade användaren har så ser denne enbart den delmängd av informationen som denne har rätt att se.

En väl fungerande samarbetsportal ger ett antal fördelar för en organisation:

  • Underlättar spridning av information bland medarbetare.
  • Effektiviserar interna arbetsflöden och ökar möjligheterna till samarbete medarbetare emellan.
  • Uppnår ”vi-känsla” genom att knyta samman medarbetare samt stärker organisationens kultur.
  • Gör interna administrativa verktyg lättillgängliga genom ett gemensamt gränssnitt. Genom en ökad självservice kan de administrativa kostnaderna minskas. Exempel: anmäla till kurs, boka resor och liknande.
  • Uppnår bättre dialog/kommunikation med medarbetare

Teknisk beskrivning

Tjänsten baseras på Microsoft SharePoint Server 2010 och SQL Server 2008.

Säkerhet

Autentisering och behörighetshantering är ofta baserat på Microsoft-plattformen ActiveDirectory.

Gränssnitt och integration

Eftersom SharePoint Server 2010 bygger på Microsoft .Net och har ett öppet gränssnitt för integrationer så finns det stora möjligheter att dels anpassa plattformen till kundspecifika behov och dels integrera plattformen med andra tjänster.

Prisuppgifter


Publicering, Web Content Mgmt och portal
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCS-001 Samarbetsportal 53 000 240