Samordnad Kundtjänst

Kort beskrivning

Vid Samordnad Kundtjänst ansvaras även för hantering av ärenden som berör tjänst som levereras av annan leverantör. Ärenden hanteras som om det är egna ärenden. Den Samordnade Kundtjänsten är nåbar via telefon, e-post och webb.

Den Samordnade Kundtjänsten etablerar en kommunikation med Kundtjänst på ett sådant sätt att en effektiv och säker ärendehantering kan erhållas i såväl den Samordnade Kundtjänsten som i Kundtjänsten.===Övrig information=== Kundtjänst ingår i samtliga e-tjänster och är inte möjlig att avropa enskilt. Kundtjänst kan vara Underordnad kundtjänst.

Övrig information

Funktionell beskrivning

Vid Samordnad Kundtjänst ansvaras även för hantering av ärenden som berör tjänst som levereras av annan leverantör. Ärenden hanteras som om det är egna ärenden. Den Samordnade Kundtjänsten är nåbar via telefon, e-post och webb.

Den Samordnade Kundtjänsten etablerar en kommunikation med Kundtjänst på ett sådant sätt att en effektiv och säker ärendehantering kan erhållas i såväl den Samordnade Kundtjänsten som i Kundtjänsten. Samordnad Kundtjänst ansvarar inte för åtgärder som åligger annan leverantör.

Prisuppgifter

Kundtjänst
ID Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-404 Samordnad Kundtjänst 31 250 13 500 106 Om volymerna ger mindre än 13 500 sek debiteras 13 500 sek.