SHS Utbildning

Kort beskrivning

Utbildningen riktar sig till personer och grupper som står i begrepp att utveckla sin SHS tjänst inom något av dessa områden:

1. Tjänstearkitekturen för SHS
2. Integration till verksamhetssystem
3. Hantering av SHS ansvariga
4. Hantering av LDAP katalogen
5. Helpdesk och drifts hantering
6. Från egen SHS nod till SHS tjänst

Funktionell beskrivning

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer och grupper som står i begrepp att utveckla sin SHS tjänst inom något av dessa områden:

  • Tjänstearkitekturen för SHS
  • Integration till verksamhetssystem
  • Hantering av SHS ansvariga
  • Hantering av LDAP katalogen
  • Från egen SHS nod till SHS tjänst

Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning har deltagare kunskaper i hur ett system för SHS fungerar och hur en integration med verksamhetssystem kan ske. Utbildningen genomförs som workshop i kurssal. Kunskapsmål och kursens längd kan offereras anpassad till målgruppens förkunskaper och rollens kompetenskrav.

Prisuppgifter

Paketerade införandestödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-143 SHS Utbildning 15 000 Ärendet avser per kursdag