SiteVision Validera text

Kort beskrivning

Tjänsten SiteVision Valideratext är en tjänst som validerar text mot skrivregler och läsbarhetsindex. Funktionen valideratext innebär att man får ytterligare en ikon i textmodulen. När man klickar på ikonen skickas texten i textmodulen till valideratext.se för att testa den mot läsbarhetsindex och skrivregler. Resultatet öppnas i ett nytt fönster.

Funktionell beskrivning

Valideratext är en tjänst som validerar text mot skrivregler och läsbarhetsindex. Funktionen valideratext innebär att man får tillgång till ytterligare en ikon. När man klickar på ikonen skickas texten till valideratext.se för att testa den mot läsbarhetsindex och skrivregler. Resultatet öppnas i ett nytt fönster. För att använda funktionen behövs tjänsten SEN-001.

Teknisk beskrivning

Se tjänst SEN-001

Säkerhet

Se tjänst SEN-001

Gränssnitt och integration

Se tjänst SEN-001

Prisuppgifter

 
Svit Site Vision
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
SEN-023 SiteVision Valideratext 10 000 250