Stöd för annan PKI klient till e-Signatur

Kort beskrivning

Denna tjänst används för att ge stöd för annan PKI klient för att kunna skapa en elektronisk underskrift (digital signatur). Alla typer av elektroniska identiteter som kan skapa en elektronisk underskrift kan integreras in i e-Signatur tjänsten, genom att ge stöd för den specifika modul som skapar underskriften.

Övrig information

PKI klienten måste ha stöd för att kunna skapa en digital signatur.

Funktionell beskrivning

Denna tjänst används för att ge stöd för annan PKI klient för att kunna skapa en elektronisk underskrift (digital signatur). Alla typer av elektroniska identiteter som kan skapa en elektronisk underskrift kan integreras in i e-Signatur tjänsten, genom att ge stöd för den specifika funktion som skapar underskriften. Med hjälp av denna tjänst skapas en tilläggsfunktion till e-Signaturtjänsten som sedan kan användas utan att användaren ser skillnad mellan de som finns med i e-Signatur tjänsten från EID 2008 från början och den tillagda.

Teknisk beskrivning

All signatur hantering för tillfället är PKI klient beroende. Denna tjänst integrerar ihop det tekniska gränssnittet genom att inspektera SAML biljetten och baserat på denna sedan använda rätt signaturfunktion för PKI klienten.

Gränssnitt och integration

Denna tjänst kan beställas som tillägg till tjänsten e-Signatur, CCE-110.

Prisuppgifter


Övriga Infrastrukturella tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-111 Stöd för annan PKI‐klient till e‐signatur 76 000 25