Stöd för id och lösen till Identifieringstjänst

Kort beskrivning

Denna tjänst används för att ge stöd för att kunna logga in med en integrerad Windows-autentisering via Active Directory (NTLM / Kerberos) för en organisation tillsammans med en SAML biljett.

Funktionell beskrivning

Denna tjänst används för att ge stöd för att kunna logga in med ett id och lösenord för en organisation. En administrationssida används för att registrera användare och skapa lösenord. Storlek på identitetsbegreppet samt lösenord kan väljas enligt beställande organisations önskemål.

Teknisk beskrivning

Denna tjänst hanterar inloggningen genom id och lösen via en webbsida, för att sedan utfärda en SAML-biljett som beskriver detta.

Säkerhet

Detta är en stödtjänst som bör hanteras varsamt inom det federativa systemet, och enbart användas vid övergångsperioder eller stöd för äldre system under en begränsad tid.

Prisuppgifter

Prisuppgifterna skall läggas in enligt tabellen nedan. Prisuppgifterna finns att hämta i Bilaga 10 – Priser.


Infrastrukturella tjänster som stödjer verksamhetsstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-113 Rad 1 Stöd för Id & lösen till identifieringstjänst 25