Tilläggstjänst eID-växeln: Identitetsintygsgivare (IdP) och hantering av identitetsintyg enligt SAML

Kort beskrivning

eID-växeln stödjer rollen som identitetsintygsgivare (IdP) enligt SAML-standarden (SAML 2.0). Tjänsten lägger till funktioner för att utfärda och hantera identitetsintyg (SAML-biljetter). Huvudsyftet med funktionen är att tillhandahålla en metod för single-sign-on baserat på SAML-standarden. Tjänsten är baserad på SAML 2.0.

Övrig information

Gränssnittet mot eID Växeln är Web Services (SOAP/HTTPS), vilket medför att anslutningen mot tjänsten är plattformsoberoende. För att ytterligare förenkla anslutningen hos kund finns komponenten SecurityClient som kapslar in Web Service anropen i ett API. Detta stödjer Windows .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och Java 1.6.

Funktionell beskrivning

eID-växeln har fullt stöd för SAML version 2.0 och rollen som identitetsintygsgivare1 (IdP). Stödet gäller samtliga ingående eID-metoder, inklusive Mobil ID. I tjänsten ingår funktioner för att utfärda och hantera identitetsintyg (s k SAML-biljetter). Huvudsyftet med funktionen är att möjliggöra single-sign-on samt olika typer av federationstjänster. Med utgångspunkt i tjänsten som IdP finns även möjligheten att integrera tjänsten mot externa informationsgivare som kan fylla SAML-biljetter med innehåll, t ex företagsinformation från Bolagsverket eller kreditkontroll från UC.

Prisuppgifter


Infrastrukturella tjänster som stöder kontaktstödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
BGC‐004 1 Tilläggstjänst eID‐växeln:‐Identitetsintygsgivare (IdP) och hantering av identitetsintyg enligt SAML 1294 0,20 Månadspris är per anslutning