Utbildning Mallhantering – lärarledd

Kort beskrivning

Utbildning som vänder sig till användare av e-förvaltningsstödjande tjänster för möteshantering. Efter genomgången utbildning har deltagarna fått genomgång av hela mötesprocessen och kan hantera alla delar kring ett möte – exempelvis kallelse, agenda, beslutsunderlag och protokoll.

Funktionell beskrivning

Målgrupp
Utbildningen riktar till alla som har behov av att arbeta med mallar i e-Tjänster.
Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning skall deltagarna förstå hur dokumentmallar konstrueras och hur dessa kan nyttjas på bästa sätt i aktuell e-Tjänst. En av grundpelarna med mallhantering är att återanvända redan lagrad information. Utbildningen genomförs normalt i kurssal i verksamhetens lokaler men kan även offereras som distansutbildning via konferenssystem eller spelas in för att senare publiceras i Learning Management System.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande utbildningar
ID Rad Beskrivning Pris (sek) Notering
CCE-205 1 Utbildning Mallhantering – lärarledd 15 000 Max 12 deltagare