Utbildning Mallhantering – schemalagd

Kort beskrivning

Målgrupp.
Utbildningen riktar till alla som har behov av att arbeta med mallar i e-Tjänster.
Kunskapsmål.
Efter genomgången utbildning skall deltagarna förstå hur dokumentmallar konstrueras och hur dessa kan nyttjas på bästa sätt i aktuell e-Tjänst. En av grundpelarna med mallhantering är att återanvända redan lagrad information i systemet.

Funktionell beskrivning

Målgrupp
Utbildningen riktar till alla som har behov av att arbeta med mallar i e-Tjänster.
Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning skall deltagarna förstå hur dokumentmallar konstrueras och hur dessa kan nyttjas på bästa sätt i aktuell e-Tjänst. En av grundpelarna med mallhantering är att återanvända redan lagrad information.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande utbildningar
ID Rad Beskrivning Pris (sek) Notering
CCE-206 1 Utbildning Mallhantering – schemalagd 4 500 Per deltagare och minst 5 anmälda deltagare