Utbildning Möteshantering – e-learning

Kort beskrivning

Utbildning som vänder sig till användare av e-förvaltningsstödjande tjänster för möteshantering. Efter genomgången utbildning har deltagarna fått genomgång av hela mötesprocessen och kan hantera alla delar kring ett möte – exempelvis kallelse, agenda, beslutsunderlag och protokoll.

Övrig information

Utbildningen följer SCORM-specifikationen1 och kan publiceras fristående i valfritt intranät, men även importeras till Scorm-kompatibla Learning Management System för uppföljning.

Funktionell beskrivning

Utbildning som vänder sig till användare av e-förvaltningsstödjande tjänster för möteshantering. Efter genomgången utbildning har deltagarna fått genomgång av hela mötesprocessen och kan hantera alla delar kring ett möte – exempelvis kallelse, agenda, beslutsunderlag och protokoll. Utbildningen följer Scorm-specifikationen och kan publiceras fristående i valfritt intranät, men även importeras till Scorm-kompatibla Learning Management System för uppföljning. SCORM står för Sharable Content Object Reference Model och är en samling standarder och tekniska specifikationer för webbaserade utbildningar. SCORM kan definiera hur en utbildning paketeras och hur det interagerar med olika learning management system. Tanken med SCORM-standarden är att möjliggöra möjligt att flytt av kurser mellan olika system. Kunskapsmål och kursens längd kan offereras anpassad till målgruppens förkunskaper och rollens kompetenskrav. Utbildningen kan utföras i vanliga webbläsare. Utbildningen kan offereras kompletterad med ljud, utökade animeringar och för att modereras av handledare.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande utbildningar
ID Rad Beskrivning Pris (sek) Notering
CCE-204 1 Utbildning Möteshantering – e-learning 240 000