Utbildning Möteshantering – lärarledd

Kort beskrivning

Utbildning som vänder sig till användare av e-förvaltningsstödjande tjänster för möteshantering. Efter genomgången utbildning har deltagarna fått genomgång av hela mötesprocessen och kan hantera alla delar kring ett möte – exempelvis kallelse, agenda, beslutsunderlag och protokoll.

Funktionell beskrivning

Utbildning som vänder sig till användare av e-förvaltningsstödjande tjänster för möteshantering. Efter genomgången utbildning har deltagarna fått genomgång av hela mötesprocessen och kan hantera alla delar kring ett möte – exempelvis kallelse, agenda, beslutsunderlag och protokoll.

Utbildningen genomförs normalt i kurssal i verksamhetens lokaler men kan även offereras som distansutbildning via konferenssystem eller spelas in för att senare publiceras i Learning Management System.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande utbildningar
ID Rad Namn Pris Kommentar
CCE-202 Rad 1 Utbildning Möteshantering – lärarledd 15 000 Max 12 deltagare