Utbildning Möteshantering – schemalagd

Kort beskrivning

Utbildning som vänder sig till användare av e-förvaltningsstödjande tjänster för möteshantering. Efter genomgången utbildning har deltagarna fått genomgång av hela mötesprocessen och kan hantera alla delar kring ett möte – exempelvis kallelse, agenda, beslutsunderlag och protokoll.

Funktionell beskrivning

Utbildning som vänder sig till användare av e-förvaltningsstödjande tjänster för möteshantering. Efter genomgången utbildning har deltagarna fått genomgång av hela mötesprocessen och kan hantera alla delar kring ett möte – exempelvis kallelse, agenda, beslutsunderlag och protokoll.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande utbildningar
ID Rad Beskrivning Pris (sek) Notering
CCE-203 1 Utbildning Möteshantering – schemalagd– 4 500 Per deltagare och minst 5 anmälda deltagare