Utbildning Sociala medier – lärarledd

Kort beskrivning

Målgrupp Utbildningen riktar sig till personer och grupper som står i begrepp att utveckla sin närvaro i Sociala medier.

Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning har kunskaper i hur man genom Sociala medier ökar verksamhetens informationsspridning och informationsutbyte med medborgare, samt hur sociala medier kan användas som ett verktyg för e-Demokrati.

Funktionell beskrivning

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer och grupper (administratörer och olika kategorier av användare) som står i begrepp att utveckla sin närvaro i Sociala medier.

Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning har kunskaper i hur man genom Sociala medier ökar verksamhetens informationsspridning och informationsutbyte med medborgare, samt hur sociala medier kan användas som ett verktyg för e-Demokrati.

Utbildningens kunskapsmål är satta för att stödja införandet av strategier för sociala medier och kopplar utmärkt till tjänsten Webbstrategi. Kunskapsmål och kursens längd kan offereras anpassad till målgruppens förkunskaper och rollens kompetenskrav. Utbildningen genomförs som workshop i kurssal i kundens verksamhet, men kan offereras som distansutbildning via konferenssystem.

Prisuppgifter


Paketerade införandestödjande tjänster
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-215 Utbildning Sociala medier – lärarledd 25 000 Ärendet avser per kursdag