Utökad Kundtjänst

Kort beskrivning

Vid Utökad Kundtjänst ansvaras även för hantering av ärenden som berör medborgare eller företag. Ärenden hanteras som om det är egna ärenden.
Utökad Kundtjänst skall i detta fall etablera en kommunikation med Kundtjänst och i förekommande fall även Samordnad Kundtjänst på ett sådant sätt att effektiv och säker ärendehantering erhålls i såväl Utökad Kundtjänst, Samordnad Kundtjänst och Kundtjänst.
Utökad Kundtjänst är nåbar via telefon, e-post och webb.

Övrig information

Om så anges i leveransavtalet kan den avropsberättigades personal ingå som del i kundtjänst. Detta i första hand för att besvara och hantera ärenden i mer verksamhetsnära frågor.

Funktionell beskrivning

Vid Utökad Kundtjänst ansvaras även för hantering av ärenden som berör medborgare eller företag. Ärenden hanteras som om det är egna ärenden.

Utökad Kundtjänst skall i detta fall etablera en kommunikation med Kundtjänst och i förekommande fall även Samordnad Kundtjänst på ett sådant sätt att effektiv och säker ärendehantering erhålls i såväl Utökad Kundtjänst, Samordnad Kundtjänst och Kundtjänst.

Utökad Kundtjänst är nåbar via telefon, e-post och webb. Om så anges i leveransavtalet kan den avropsberättigades personal ingå som del i kundtjänst. Detta i första hand för att besvara och hantera ärenden i mer verksamhetsnära frågor.

Prisuppgifter

Kundtjänst
ID Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
AGE-001 Utökad Kundtjänst 31 250 13 500 46 Om volymerna ger mindre än 13 500 sek debiteras 13 500 sek.